Muck out the paddock/pasture every day (article in swedish)

Mocka ur hagen varje dag – så får du bort mest.

Regelbunden mockning av hästarnas hage förhindrar övergödning av vattendrag samtidigt som det hjälper till att hålla parasiter borta. Hur ska man tänka för att få bäst effekt och minst miljöpåverkan? Helena Aronsson, forskare vid institutionen för mark och miljö vid SLU, svarar i Hippson på hur mockningen av hästhagar påverkar miljön.

Den hage som det är allra viktigast att man lägger tid på att mocka är den så kallade rasthagen eller vinterhagen, det vill säga den hage där det inte växer något bete. Där hamnar nämligen näringen direkt på marken och naturen hinner inte ta upp näringen. Men gräshagen/beteshagen behöver också mockas ut. Speciellt kan det behövas mockas vid ingången eller vid vattentunnorna där det lätt blir upptrampat. Men generellt är näringen i cirkulation på ett annat sätt i en sådan beteshage, vilket gör att just sådana hagar inte är det stora problemet. Vissa beteshagar är dessutom väldigt stora och det kan vara svårt att ta sig fram med skottkärra och grep överallt, säger Helena.
Hur ofta?
– En student gjorde gjorde ett examensarbete för en tid sedan där hon undersökte just detta. Hon kom fram till att om hon mockade hästarnas rasthage varje dag kunde hon mocka upp nästan 80 procent. Om hon däremot mockade en gång i månaden lyckades hon endast få upp 35 procent, eftersom högarna då antingen hade trampats sönder, regnat bort eller torkat och försvunnit ut i naturen. Min rekommendation är därför att göra det så ofta som möjligt. Då är det även lättare för den som mockar att få upp det i skottkärran.

Källa: Hippson.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.